Instructies

Welcome to your WindsUpp
World Wind Meter

Deze handleiding laat zien hoe je jouw WindsUpp World Wind Meter gebruikt, inclusief het verbinden met Wi-Fi, het selecteren van een locatie en het opladen van de batterij. Lees de handleiding zorgvuldig en volg alle veiligheidsinstructies op.

Inhoud van de doos

 • WindsUpp World Wind Meter 
 • Micro USB oplaadkabel 
 • Handleiding

Productspecificaties

 • Afmetingen (L x H x D): 220 x 105 x 37 (mm)
 • Gewicht: 299g
 • Batterijtype: Li-ion (3.6V/3100mAh)
 • Oplaadtijd Batterij: 3 uur
 • Materiaal: 80% recycled plastic / bamboe / aluminium

Quick Start Guide

Wi-Fi-instellingen en locatiecode ophalen
Zoek je locatiecode op door de QR-code te scannen.  

Zoek het wachtwoord van je Wi-Fi netwerk op.

Zet je World Wind Meter aan
Zoek de "aan/uit-knop" op de achterkant boven de USB-oplaadpoort.
Houd de "aan/uit-knop" 4 seconden ingedrukt.
Er gaat een blauw LED lampje branden.

Wi-Fi netwerk zoeken
Open de Wi-Fi instellingen van je mobiele telefoon of computer.
Zoek naar het "WindsUpp" netwerk.

Open de setup pagina
Klik op het "WindsUpp" netwerk. De setup pagina opent automatisch.
Opent de pagina niet. Typ dan 192.168.4.1 in je webbrowser
en druk op enter. 

Selecteer je locatie
Klik in de setup pagina op “SELECT LOCATION”.
Voer je locatiecode in en klik op “SAVE”.
Je locatie is ingesteld. Klik op “BACK”.

Wi-Fi instellingen opslaan
Klik op “CONFIGURE WI-FI” en selecteer je Wi-Fi Netwerk.
Voer je Wi-Fi wachtwoord in en klik op “SAVE”. 

De World Wind Meter start opnieuw op en is klaar voor gebruik. 

Hoe je World Wind Meter gebruiken

Windsnelheid
De windsnelheid wordt op de linker indicator weergegeven op een schaal van 0 - 60 knopen en op een schaal van 1 - 12 Beaufort. 

Windrichting
De windrichting wordt rechts aangegeven op een schaal van 0 tot 360 graden. Het noorden staat op 0°/360°. Op de buitenste ring is er om de 10° een indicatielijn.

Windvlagen

De "functieknop" bevindt zich aan de achterkant boven de LED-lampjes. Druk op deze knop voor een indicatie van de windstoten.

Live wind of windvoorspelling
Afhankelijk van je geselecteerde locatie ontvang je live windcondities of een windmodelvoorspelling. Op de online kaart met locaties zijn er twee verschillende icoontjes.

 • Locaties met live windupdates hebben een GROEN icoon.
 • Locaties met windvoorspellingen hebben een BLAUW icoon.

Windupdates
Windupdates zijn locatieafhankelijk en variëren van elke 5 minuten tot meerdere keren per uur. De dekking, nauwkeurigheid en update-intervallen verbeteren voortdurend.

Opladen en batterijniveau

Batterijniveau
De levensduur van de batterij per enkele lading is ongeveer 180 dagen. De windsnelheidsindicator wijst recht naar beneden als de batterij leeg is. U kunt het batterijniveau altijd controleren op de setup pagina.

De World Wind Meter opladen
Lees de veiligheidsinstructies voor het opladen. Steek de oplaadkabel in de USB-laadpoort. Zorg ervoor dat de spanning niet hoger is dan 5V. Tijdens het opladen gaat er een rood LED-lampje branden. 

Locatie of Wi-Fi-netwerk wijzigen
Om een andere locatie te selecteren of verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk moet de setup pagina opnieuw geopend worden.

 1. Houd de "functieknop" 5 seconden ingedrukt en controleer of het blauwe LED-lampje op de achterkant blijft branden. 
 2. Volg stap 3 en stap 4 van de Quick Start Guide.
 3. Locatie wijzigen: herhaal stap 5 en klik “RESTART. 
 4. Wi-Fi netwerk wijzigen: herhaal stap 6 en klik “RESTART.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze veiligheids-instructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan de World Wind Meter of andere eigendommen. Lees voor gebruik alle veiligheids-informatie op www.windsupp.com/instructions

 1. De World Windmeter bevat elektronische onderdelen die beschadigd kunnen raken als ze vallen. 
 2. Stel de World Wind Meter niet bloot aan vloeistoffen of hitte boven 40 graden Celcius / 104 graden Fahrenheit.
 3. Maak de World Wind Meter niet open en probeer hem niet zelf te repareren. Het losdraaien van de achterste schroeven of het uit elkaar halen kan de World Wind Meter beschadigen of letsel veroorzaken. 
 4. Laad de batterij van de World Wind Meter niet op buiten het zicht.
 5. Laad de World Windmeter op met de originele oplaadkabel. U kunt opladen met kabels en stroomadapters van derden die voldoen aan USB 2.0 of later en aan de geldende landelijke voorschriften en internationale en regionale veiligheidsnormen. De uitgangsspanning-/stroom van de externe adapter mag niet hoger zijn dan 5V/2A. 
 6. Het gebruik van beschadigde kabels of opladers, of opladen wanneer er vocht aanwezig is, kan brand, elektrische schokken, letsel of schade veroorzaken. 
 7. Laad de batterij eenmaal per jaar volledig op om de levensduur te verlengen. De World Wind Meter niet bewaren beneden 10 graden
  Celsius / 50 Fahrenheit.

 

Regelgeving en algemene informatie

Dit product voldoet aan RoHS 
Dit product is in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en UK The restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and its amandements, on the restriction of the use of certain hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment.

Vereenvoudigde EU-verklaring
Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming Hierbij verklaart WindsUpp dat de World Wind Meter voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU- conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.windsupp.com/support

 

Richtlijn afgedankte elektronische apparatuur
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparaten die niet in het selectieve sorteerproces zijn opgenomen, zijn potentieel
gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Lever deze op verantwoorde wijze in bij een erkende afval- of recyclingbedrijf.

Retourzendingen en garantie
Vind informatie over de garantie en het retourbeleid van WindsUpp op onze website.

Contact en ondersteuning
Voor veelgestelde vragen en klantenservice bezoek www.windsupp.com/support

Copyright © 2023 WindsUpp. Alle rechten voorbehouden.